De vereniging zet zich in voor de belangenbehartiging van de huurders.

Het bestuur van HVgIJ bestaat momenteel uit de volgende huurders

Voorzitter:
Dick Bouwmeester

Secretaris :   
Johan van Lohuizen

Penningmeester:
Marieke van Spelden

Algemene bestuursleden :
Diederik Companjen

vacant.